NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  w Pleśnej

  • Msze św. porządek zwykły

   6:30; w środę i piątek 18:00 (17:00);
   Rychwałd - wtorek 7:15;

  • Msze św. porządek świąteczny

   7:00, 9:00, 11:30, 17:00,
   Rychwałd 10:15

  • Odpust parafialny

   15 Sierpnia; Rychwałd - 1 Maja

  • Transmisja Mszy Świętej na żywo przez Internet

 • Terytorium parafii:

  Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Rychwałd

  Historia kościoła

  Nazwa Pleśna w XIV wieku, gdy parafia płaciła świętopietrze, w języku łacińskim brzmiała PLESSINA. W XVI wieku w wykazach powiatu pilzneńskiego używano nazwy PLĄSZYNA lub PLANSNIA. Jan Długosz w Liber benefictorum nazywa PLASZNĄ. W księdze parafialnej z roku 1781 używano nazwy PLEŚNIĄ Tytuł kościoła: Pierwszy kościół parafialny postawiony został pod wezwaniem WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - cytat z księgi parafialnej. Zmiana nastąpiła 23 V 1954 r. podczas konsekracji obecnego kościoła, gdzie tytuł został zmieniony na: WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.


  1236 - Ta data była wyryta zakrystii na tragarzu w pierwszym kościele
  1325 - W wykazie parafii, które płaciły świętopietrze na rzecz Stolicy Apostolskiej została wymieniona parafia z następującym dopiskiem:,Jtem Petrus plebanus ecclesiae de Plessina, de novo fundata da II marc. pro mediotate decise presentis anni quo ecclesiae fuit fundata, solvit II scot. et x den".
  1538 - W tym roku został sprawiony dzwon do kościoła - "mniejszy". Na dzwonnicy wisiał jeszcze w 178 Ir.
  1596 - Wizytacja parafii przez ks. Krzysztofa Kaźmierskiego, Infułata, Oficjała Tarnowskiego.
  1596 - Istniała w Pleśnej szkoła parafialna, o czym wspomina ks. Krzysztof Kaźmierski, Infułat Oficjał Tarnowski.
  1599 - Ówczesny proboszcz ks. Jan z Bobowej dokumenty zebrał i przekazał do ksiąg Konsystorza Tarnowskiego w dniu 29 V 1599 r., a 41 1622 r. odebrał je.
  1651 - 26 III kościół parafialny został zniszczony (spalony) przez wojska kozackie i węgierskie.
  1664 - Zniszczony kościół parafialny został odbudowany przez P. Mikołaja Dobka Łowczowskiego i jego żonę Wiktorynę z Borowie.
  1679 - Ks. Bp. Andrzej Trzebicki, biskup krakowski nakazał ówczesnemu proboszczowi w Pleśnej ks. Mikołajowi Glińskiemu, aby miał w opiece kaplicę św. Katarzyny, która znajdowała się w Rzuchowej.
  1691 - Ks. Stanisław Franciszek Saszer Orłowski - proboszcz, swoim kosztem wystawił budynek plebański.
  1694 - 28 VIII proboszczem w Pleśnej został mianowany ks. Wojciech Waśniowski doktor jak i kanonik kolegiaty tarnowskiej, pisarz Konsystorza Tarnowskiego.
  1707'-W tym roku umieszczono w bocznym ołtarzu w kościele obraz świętego Antoniego Padewskiego (nieznanego autora) ufundowany przez PP z Jaroszyna Jarockich dawnych dziedziców w Pleśnej.
  1715 - Drugi dzwon - większy- sprawiony przez dziedzica dóbr w Pleśnej, pisarza lubelskiego P Krzysztofa Kwiatkowskiego i jego małżonkę Katarzynę - istnieje do dnia dzisiejszego.
  1727-1743 - W tych latach proboszczem w Pleśnej był ks. Mikołaj Ludwik Warzycki. Za niego został namalowany obraz WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, znajdujący się obecnie w wielkim ołtarzu.
  1747-Pan Stanisław Kostka ze Zborowic Zborowski i Aniela z Tarnowskich małżonkowie i dziedzice dóbr w Pleśnej, wystawili swoim kosztem kaplicę św. Franciszka Walezego.
  1748 - Jeszcze w tym roku istniała w Rzuchowej drewniana kaplica pod wezwaniem św. Stanisława. Zbudowana ok. 1600r. Sprofanowana przez miejscowych kalwinistów ok. 1635r.
  1755 - Fundatorzy kaplicy św. Franciszka Walezego postarali się u P.P. Wizytek w Krakowie o relikwie tegoż świętego, umieszczając je w kaplicy kościoła parafialnego.
  1761 - Stacje drogi krzyżowej sprowadzone przez OO. Reformatów z Zakliczyna.
  1766 -1790 - W tych latach proboszczem w Pleśnej był ks. Stanisław Wątorski. Urodzony w 1732 r., po studiach na Akademii Krakowskiej, wykładowca na wydziale filozofii UJ, (1758) - profesor poetyki w Kolonii Akad. w Tarnowie (1759) -dyrektor Kolonii, (1765) - kanonik kolegiaty tarnowskiej (1766) - proboszcz w Pleśnej, od 1768 - wyłącznie proboszcz w Pleśnej. Dobry kancelista i gorliwy duszpasterz. Zmarł w roku 1790.
  1768 - 6IX obraz Pana Jezusa Miłosiernego został przeniesiony z dworu w dolnej Woźnicznej do kościoła parafialnego. Obraz podarowała właścicielka dworu Pani Konstancja z Zborowskich Muchowiecka.
  1769 - Obraz Pana Jezusa Miłosiernego podarowany do kościoła najpierw znajdował się w ołtarzyku od strony północnej, przy zakrystii. W 1769r. wizytując parafię ks. Stanisław na Świejkach Świejkowski, kanonik katedralny kijowski, Infułat i Oficjał Tarnowski, kazał ołtarzyk rozebrać, a obraz Pana Jezusa Miłosiernego umieścić w wielkim ołtarzu.
  1772 - W tym roku został umieszczony w wielkim ołtarzu Obraz Pana Jezusa Miłosiernego.
  1831 - W okolicy pojawiła się epidemia cholery. W parafii Pleśna pojawiła się tylko w Rzuchowej, gdzie zmarło na tę chorobę szesnastu ludzi.
  1841 - Dekanat Pilzneński - do którego należała parafia Pleśna - został podzielony na dekanat Tarnowski i Pilzneński. Pleśna została przydzielona do dekanatu tarnowskiego.
  1844 - W tym roku parafia Pleśna liczyła wiernych: Pleśna - 495, Łowczówek - 395, Woźniczna - 175, Kłokowa - 151, Rychwałd - 418. Razem 1594 i Żydów 96.
  1846 - Ks. Wojciech Cieczkiewicz - proboszcz w latach 1840 - 1846 . Urodzony w 1812r.w Bobowej, wyświęcony w 1836r. Zamordowany podczas rabacji galicyjskiej 19II 1846r. Pochowany we wspólnej mogile na Starym Cmentarzu w Tarnowie.
  1846 - Rok rabacji galicyjskiej. W czasie rozruchów w parafii Pleśna zabito 18 ludzi (m.in. ks. Wojciech Cieczkiewicz i panowie Józefowie Eisenbachowie, ojciec i syn - właściciele Pleśnej)
  1847-,,Nadto w roku 1845 ogromne ulewy podczas żniwa zniszczyły wszystkie plony." (...) Rok 1847 można nazwać rokiem kary Bożej ..." ( cyt. z Liber memorabilium). W tym roku przez głód i tyfus umarło : w Pleśnej - 90 ludzi, w Łowczówku - 85, w Rychwałdzie - 57, w Wożnicznej - 55 , w Kłokowej - 22. Łącznie 309 pogrzebów.
  1848 - Założenie nowego cmentarza - na dole - przez ks. Józefa Radwańskiego.
  1853 -1855 - Ponownie pojawiła się epidemia cholery - epidemia przeszła przez całą parafię.
  1855 - W nocy, z soboty na trzecią niedzielę Adwentu - przez nieuwagę kościelnego zaprószył się ogień w kościele, niszcząc antepedium ołtarza Matki Boskiej, podłogę koło ołtarza i obrusy.
  1893 -1894 - W parafii był drukowany dwutygodnik ,,Przyjaciel Katolickiego Ludu". Redaktorem był wikariusz ks. Walenty Szczepaniak, a wydawcą Zygmunt Jeleń. Druk odbywał się w oficynie J. Jakubowskiego w Nowym Sączu.
  1914 - W dniach 22-26 XII I Brygada Legionów pod dowództwem Kazimierza Sosnkowskiego stoczyła bitwę pod Łowczówkiem. Zdobyto 3 szeregi okopów, odparto 16 ataków, ostatecznie wstrzymując front.
  1918 - Na miejscu bitwy pod Łowczówkiem zbudowano kaplicę pod wezwaniem NMP Królowej Polski.
  1923 - Ks. Józef Boduch proboszcz parafii w latach 1923 - 1943, budowniczy kościoła. Urodzony w 1888 wyświęcony w 1915r. Po opuszczeniu Pleśnej, proboszcz w Brzozowej. Zmarł w 1974r. w parafii Matowy Wielkie - diecezja gdańska.
  1924 -1930 - Obecny kościół parafialny zbudowany przez parafian staraniem ks. Józefa Boducha, według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego. Poświęcony 1 XI 1930r. Konsekrowany 23 V 1954r.
  1925 - Ks. Bp. Leon Wałęga oddziela Lichwie od Pleśnej, tworząc tam samodzielną parafię 10 V 1925r. 1938 - Dawny drewniany kościół parafialny z 1664r. został przeniesiony do parafii Żelichów.
  1943 - Ks. Kanonik Marcin Konicki, proboszcz w latach 1943 - 1963. Urodzony w 190Ir. w Mogilnie, wyświęcony w 196Ir. w Tarnowie, zmarł 13 maja 1997r. w Pleśnej.
  1954 - 23 v konsekracja obecnego kościoła przez Ks. Bpa Karola Pękalę.
  1968 - Od 2 V przebudowa plebanii. Prace zostały zakończone w 1972r.
  1969 - 12 - 13 X - Uroczystość Nawiedzenia. Symbole Nawiedzenia przybyły z parafii św. Jakuba z Tuchowa, po uroczystościach zostały przewiezione do Lichwina.
  1973 - W tym roku firma Jana Felczyńskiego w Przemyślu odlała dwa dzwony: pierwszy - Najświętsza Maryja Panna (820kg), drugi - św. Józef (240). Dzwony poświęcono 15 VIII, w dzień odpustu parafialnego. 1977-Rozpoczęcie budowy ogrodzenia kościoła, ostatecznie zostało zakończone w styczniu 1979r.
  1981 - Od parafii Pleśna została odłączona Rzuchowa tworząc samodzielną parafię. Dekret erekcyjny z dnia 4 VI.
  1982 -1983 - Malowanie kościoła. Prace wykonał pan Rektor Kazimierz Kunz.
  1984 -1985 - Budowa Kaplicy Katechetycznej w Rychwałdzie. Konsekrowana 10IX 1995r.
  1985 - Dnia 28IV umieszczenie w kościele tablicy pamiątkowej z nazwiskami tych, którzy oddali swe życie w walce z okupantem niemieckim.
  1989 - Rozpoczęcie budowy kaplicy cmentarnej. Zakończona w 1990r. Poświęcona 13 X 199Ir.
  1996 - W maju zostały wprawione w oknach transeptu dwa nowe witraże. Na oknie wschodnim przedstawiona została św. Kinga, a od strony zachodniej - bł. Karolina Kózka. Prace projektował i wykonał artysta plastyk z Krakowa p. Józef Furdyna.
  1998 - Na odnawianym placu kościelnym ustawiono Krzyż Misyjny upamiętniający Misje Jubileuszowe oraz dwudziestą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Misje odbywały się od 9 - 16 X, prowadzone przez OO. Redemptorystów z Tuchowa.

  AD. 2000
  oprać. xZ. S.

  Od 2001 roku parafialny oddział Akcji Katolickiej wydaje biuletyn ,,Przyjaciel Katolickiego Ludu", będący kontynuacją gazety wydawanej w parafii Pleśna w XIX wieku. W dniach 19-20 września 2001 roku parafię nawiedził Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W uroczystości powitania Obrazu uczestniczył ks. bp. dr Jan Styrna. 12 października 2001 roku odbyło się poświęcenie biblioteki parafialnej, prowadzonej przez Akcję Katolicką. W styczniu 2002 roku powstał parafialny oddział Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, którego opiekunem został ks. Edward Marcinkiewicz. 9 października 2002 roku do parafii sprowadzone zostały relikwie św. Faustyny Kowalskiej. 15 października 2002 roku zmarł ks. Zbigniew Skumiel, długoletni proboszcz parafii Pleśna. 17 października 2002 roku ks. bp. Jan Styrna poświęcił na cmentarzu parafialnym nowy krzyż i figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego, wykonana przez prof. Lucjana Orzecha. 6 grudnia 2002 roku w kościele parafialnym nastąpiła inauguracja Godziny Miłosierdzia, która odprawiana jest w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 1500 . 25 maja 2003 roku ks. Józef Bobowski obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Od 7 września 2003 roku parafia Pleśna jest parafią patronacką dla budowy kościoła w Tyliczu. 12 września 2004 Biskup Tarnowski zwrócił się do ks. Bobowskiego z prośbą o wyznaczenie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którymi zostali: Wacław Hajduga, Szymon Polek, Kazimierz Boczek, a od 2008 roku Ryszard Stankowski.
  14 marca 2006 roku ks. bp. Władysław Bobowski poświęcił odnowioną kaplicę Pana Jezusa Miłosiernego. W styczniu 2007 roku wieś Kłokowa została przyłączona do nowo powstałej parafii Świebodzin. W 2007 roku odnowiono główne drzwi wejściowe do kościoła. W grudniu 2007 roku po raz pierwszy ukazał się kalendarz parafialny przedstawiający nasz kościół. Od kwietnia 2008 roku działa strona internetowa parafii Pleśna. W dniach 21-22 czerwca 2008 odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp ordynariusz Wiktor Skworc.

 • Duszpasterze

  • Ks. Krzysztof Franczyk

   Proboszcz
   data święceń 1998-05-30
   w parafii od 2022-08-13

  • ks. Maksymilian Marć

   wikariusz
   data święceń 2021-05-22
   w parafii od 2021-08-27

  • Ks. Józef Bobowski

   rezydent
   data święceń 1978-05-29
   w parafii od 1998-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Caritas
   Chór
   Czciciele NSPJ
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa formacyjna dla dorosłych - Wspólnota PETRA
   Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio
   Lektorzy
   Ministranci
   Młodzieżowa Grupa Apostolska
   Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
   Róże Żywego Różańca
   Schola dziecięca

 • Dane adresowe parafii

  33-171 Pleśna, Pleśna 71

  • Telefon

   14 679-81-16

  • E-mail

   plesna@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Tarnów-Zachód

  • Województwo

   małopolskie

  • Konto Parafii

   Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oddział w Pleśnej
   18 8589 0006 0100 0010 6281 0001